';
Preloader logo
``Melius är en del av vår familj``

Att vara personlig assistent för ett barn skiljer sig från assistans för vuxen. Som assistent behöver man förhålla sig till barnets önskemål, föräldern samt det som ingår i ramen för arbetsuppgifterna. Detta kan vara en svår balansgång. Vår personal kommer att ge assistenterna rätt verktyg och stöttning för att trivas i sin tjänst och tillgodose våra kunder med kvalitativ assistans.

På Melius fokuserar vi på barnperspektivet. Vi arbetar utefter riktlinjer och dokumentation som är plattformen för hur assistansen skall genomföras, där barnets önskemål tillsammans med föräldrarnas inflytande blir assistenternas arbetsredskap.

Rekrytering & Planering

Vi tror på långsiktighet och trygga relationer. Vi har skapat ett arbetssätt som är skräddarsytt för just din assistans. Vi ansvarar för rekryteringens alla delar och kvalitetssäkrar de assistenter vi anställer. Givetvis påverkar du hur stor del av rekryteringen vi ska arbeta med men framförallt vilka assistenter du väljer. Inför första arbetspasset ska nyanställda assistenter få en ingående genomgång av hur assistansen drivs hos just dig, detta för att ge rätt förutsättningar för introduktionen. För att skapa långsiktighet och trygghet så tror vi på en god arbetsmiljö, där samtliga i gruppen trivs, samt utbildning för att assistenterna ska växa i sin roller.

Aktiviteter

Melius arbetar med att hitta gemensamma intressen hos våra kunder. Vi arbetar med att ordna träffar och aktiviteter mellan kunder som har liknande behov och intressen men även med att vägleda våra kunder i hur de ska bredda sitt nätverk. Vi ser gärna till att samla samtliga grupper för större evenemang för att skapa ett forum för utbyte av alla olika slag. Du som är förälder kanske gynnas av att möta andra föräldrar och dra nytta av andras erfarenheter av aktiviteter eller assistans som helhet.

Juridisk hjälp

Våra jurister ger kostnadsfri rådgivning till dig som ännu inte är kund. Våra kunder har en ansvarig jurist som är insatt i assistansen och som företräder kunderna gentemot myndighet. Skulle situationen eller behovet förändras så kommer du få hjälp av din jurist för att ordna de nya förhållandena. Du som kund ska känna stor trygghet i din assistans och förlita dig på att våra jurister är uppdaterade i utvecklingen av assistansreformen.