';
Preloader logo
Melius Assistans Covid-19
Uppdaterad information

Melius Assistans jobbar ständigt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridning i samhället.
Vi arbetar aktivt med våra vikariepooler för att trygga assistansen så varje kund kan känna sig trygg i att det finns bemanning.

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?

Hur arbetar vi för att förhindra att kunder blir smittade?
Det viktigaste och enklaste sättet att förebygga smitta sker genom god hygien. Vi påminner därmed om att du sköter din handhygien och ofta tvättar händerna med varmvatten och tvål. Tvålen löser upp virusets ytterhölje som består av fett och då dör viruset. Handsprit fungerar också bra.

Kontaktvägar

Om du haft kontakt med en person som är smittad av covid-19 och du uppvisar allvarliga symtom på andningssvårigheter eller feber kontakta 1177 för rådgivning.

Vid allmänna frågor om covid-19 kontakta 113 13

Uppdaterad information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kunder och assistenter får fortsatt uppdaterade nyhetsbrev med löpande information.

Övriga frågor

Övriga frågor info@meliusassistans.se eller så kan du ringa in till växeln på 020- 151 100