';
Preloader logo
``Melius är en del av vår familj``
JURIDISK HJÄLP

Hos Melius Assistans

Det är många lagar och regler som styr assistansen. Som individ kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad kring bestämmelserna och veta vilka insatser man har rätt till. På Melius assistans erbjuder vi samtliga kunder kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi hjälper till med samtliga frågor som berör din assistans och du bestämmer själv i vilken omfattning du vill ha hjälp. Vissa kunder vill ha hjälp med processens alla delar medan andra vill ha rådgivning.

Har du rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).

Grundläggande behov

Du måste behöva ha hjälp med något eller några av de grundläggande behoven:

Frågeformulär

Vänligen fyll i kontaktformuläret nedan eller maila oss på fraga@meliusassistans.se så återkommer vi med svar på era frågor så snabbt som möjligt!